Reklamacje i zwroty


Reklamacje

Jeżeli stwierdzisz, że zakupiony towar okazuje się mieć wady lub jest niezgodny z opisem, prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany ewentualny zwrot pieniędzy. Poniżej przedstawiamy wzór takiego oświadczenia:

Miejscowość, data

Imię i nazwisko
Adres konsumenta

TG Engineering
Tomasz Gardyza
Kiełczew Smużny Pierwszy 61A
62-600 Koło

 

REKLAMACJA TOWARU

 

Niniejszym informuję, iż produkt zakupiony w dniu .......... jest wadliwy.
Nazwa produktu: ..................................................................................................................
Opis wady: ..........................................................................................................................
Forma rekompensaty: ..........................................................................................................
Numer konta bankowego: .....................................................................................................
Adres zwrotny: ....................................................................................................................

 

Imię i nazwisko

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo o wyniku postępowania reklamacyjnego. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji drogą mailową. W ciągu 7 dni odeślemy produkt na wskazany adres zwrotny na nasz koszt.

 

Zwrot zakupionego produktu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w związku z zawarciem umowy na odległość, masz prawo do odstąpienia od tej umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od momentu dostarczenia zakupionego produktu. W przypadku, gdy ostatni dzień terminu na odstąpienie od umowy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, niedzielą lub sobotą, termin ten wygasa wraz z upływem ostatniej godziny następnego dnia roboczego.

Możesz odstąpić od umowy wysyłając na adres kasjer@gorskiszlak.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego wyżej terminu. Poniżej przedstawiamy wzór takiego oświadczenia:

Miejscowość, data

Imię i nazwisko
Adres konsumenta

TG Engineering
Tomasz Gardyza
Kiełczew Smużny Pierwszy 61A
62-600 Koło

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA


Niniejszym oświadczam, iż wykorzystując uprawnienia wynikające z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), z zachowaniem 14-dniowego terminu, odstępuję od zawartej w dniu .................. umowy dotyczącej zakupu .................................................................................................................................., doręczonego w dniu .....................
Numer konta bankowego: ....................................................................................................
Adres zwrotny: ...................................................................................................................

 

Imię i nazwisko

W ciągu 14 dni od momentu odstąpienia od umowy, masz obowiązek odesłania produktu, na własny koszt, na adres:

ul. Rydla 17A/2
62-030 Luboń.

Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania - każdy element musi być kompletny, produkt dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. Po otrzymaniu odesłanego produktu i pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu, na konto bankowe, wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, zwrócimy wszystkie dokonane płatności, łącznie z najtańszym kosztem dostarczenia przesyłki zawartym w naszej ofercie. Otrzymasz niezbędne informacje na wskazany adres email.

W przypadku odrzucenia zwrotu poinformujemy Cię o tym drogą mailową. W ciągu 7 dni odeślemy produkt na wskazany adres zwrotny na nasz koszt.

 

Jeżeli masz wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kasjer@gorskiszlak.pl lub telefonicznie: +48 692 867 917. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację lub zwrot produktu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl